5Moj.30,19-20

Predložil som vám ŽIVOT a smrť, POŽEHNANIE a kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive aj so svojím potomstvom.

Miluj svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridŕžaj sa ho, pretože od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní.

Čas beží a treba ho využiť čo najlepšie. Boh pre každého pripravil plnohodnotný, šťastný a požehnaný život. Takýto život od Boha je zázračným darom.  

Modli sa: Drahý Ježiš, rozhodol som sa prijať plnohodnotný, šťastný a požehnaný život od teba. Naplň mňa aj moju rodinu týmto životom. Zbav ma každej kliatby, choroby a nešťastia, ktoré ničia mňa aj moju rodinu. Vyveď nás z otroctva smrti a veď nás cestou do večného života. Ďakujem.